Sports Performance

อุปกรณ์สำหรับการทดสอบนักกีฬาและพัฒนาร่างกาย ช่วยในการฝึกฝนเพิ่มศักยภาพของร่างกายนักกีฬา อุปกรณ์ประกอบด้วยการทดสอบในรูปแบบต่างๆ เช่นจักรยานวัดค่า Vo2Max ลู่วิ่งพร้อมการตรวจวัด Lactate หรืออุปกรณ์ฝึกความว่องไวไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษา

Brands

COSMED อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
K5, the 4th generation of the most popular family of wearable metabolic systems, is a device designed for the measurement of metabolic parameters (VO2, VCO2, Ventilation, HR, energy expenditure, and more...) either in the field or in laboratory.
More than 28 years and 2000 units sold worldwide have been passed since COSMED introduced the first generation of compact metabolic systems. The result of such an experience has been carefully implemented in a complete new piece of technology incorporating latest design in terms of mechanics, electronics and software providing researchers, sport professionals and clinical users new limits in exploring human exercise physiology.
Specifications

Design & Wearability
- Rugged (IP54) weather sealed body
- Single-body device (battery inside) reduces weight (<800 g) and simplifies set-up      operations
- 3.5” LCD with resistive touch-screen
- Li-ion “smart battery”, 4h life, user replaceable
- Integrated camera-mount-screw-thread for easy mounting on several supports
- USB port for both PC communication, real-time testing and data download
- New adjustable harness design (2 sizes: adult and pediatric) for great comfort and ergonomy


CATAPULT
CATAPULT – The Athlete Tracking System of European Football

 
CATAPULT robust hardware and functional software is relied upon day in day out by the world’s leading football programs. Coaches aren’t left second guessing the data they collected, used and respected globally our hardware is both accurate and reliable. Objectively assess athlete and team loading across a range of intensities for distance, speed, acceleration, heart rate and impacts.
 
As well as your basic GPS metrics, we also provide in-depth metabolic power analysis designed specifically for football. Metabolic power provides insights into energy expenditure, analysing constant speed and acceleration and deceleration activity. This function enables coaches to identify whether training replicates game intensity levels.
Maximise Performance and Minimise Injury.
By objectively quantifying on field load you can:
Better estimate recovery time frames
Better integrate types of training – speed, conditioning, strength, power, cross training
Accurately periodise cycles of training

Usable data, not big data
Unlike other athlete tracking companies, we don’t just report absolute numbers. Each recorded session is compared to an athlete’s longitudinal training history. Providing coaches with greater context as to how the last session’s load will impact their athletes.
 
Easily determine the pre-match condition of your athletes using market-leading chronic   and acute load analysis. Coaches can objectively decide whether an athlete is fit or   fatigued leading into match-day.
Specifications

SPI HPU – Small, Robust, and Powerful
 
SPI HPU is the smallest and most powerful sports GPS technology on the market. The SPI HPU delivers accurate and critical data which High Performance coaches depend on daily.
 
Designed to tolerate significant abuse, the SPI HPU is ready to be called upon in any conditions. With a battery life of over 8 hours, SPI HPU is more than capable of handling 2 sessions per day on a single charge.
The Smartest Dock On The Market.
Partnered with the SPI HPU is our market-leading Smart docking station. The battery-powered dock allows coaches to download sessions in-transit back to the office.
 
Downloading and charging instantly begin as the unit comes in contact with its cradle. Using infrared technology for lightning performance, a 2-hour session taking less than 30 seconds to download. Charging occurs inductively, with a full charge cycle of 15 units taking only 2 hours.


NICHIBAN เทปยึดข้อต่อกระดูก (รักษาโครงสร้างของกระดูก) จำกัดการเคลื่อนที่ของข้อต่อ
เทปยึดข้อต่อกระดูก (รักษาโครงสร้างของกระดูก) เช่น ข้อต่อนิ้วมือ ข้อเท้า เข่า เป็นต้น เป็นตำแหน่งที่เกิดการบาดเจ็บไ้ด้ง่าย การใช้เทปพันจะช่วยจำกัดการเคลื่อนที่ของข้อต่อและกล้ามเนื้อ อีกทั้งช่วยเสริมให้ตำแหน่งเหล่านั้นแข็งแรงขึ้น  ป้องกันการบาดเจ็บ และการบาดเจ็บซ้ำ เนื่องจากเทปไม่มีความแข็งเหมือนเฝือก จึงทำให้ไม่ร็ูสึกอึดอัด และเป็นอุปสรรคในการทำกิจกรรม  หากเคยบาดเจ็บไปแล้ว เราอาจกังวลว่าจะบาดเจ็บขึ้นอีกจากการเคลื่อนไหว่ร่างกาย แต่เมื่อเราพันเทปแล้วจะทำให้รู้สึกปลอดภัยขึ้น  ซึ่งส่งผลให้ทำกิจกรรมได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น
Monark จักรยานวัดสมรรถภาพ ฝึกและทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย
MONARK SPORT TEST BIKE  จักรยานวัดค่า และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
จักรยานโมนาคร์ เป็นจักรยานผลิตในประเทศสวีเดน มีประวัติมากว่า 100ปี เป็นแบรนด์ชั้นนำในการทดสอบค่า Vo2Max, Astrand, YMCA และอื่นๆ โดยสามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์เสริมอื่นได้เช่น เครื่องECG และสามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบ

Our passion for safe test values and a humility for situations where certain medical conditions requiring rehabilitation training has give us the knowledge to develop a product range that can be controlled by different ECG systems. Ergometer bike with low entry and finished testing protocols, exercise bikes with high cycling experience and good versatility. All bikes are approved by CE MDD 93/42/EEC Class lla.
Specifications

จักรยาน Monark สามารถต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์และปริ้นผลการทดสอบหรือทำการบันทึกเพื่อนำผลไปพัฒนาต่อได้
Watt ergometer independent of revolution per minute and maneuverable externally or usable on a “stand alone” basis for tests and training. Low entry and upright cycling position suitable for novice cyclists. New resistance system that can be controlled both externally by USB or through the display. New display with improved sharpness, more alternatives for tests and training, double pulse systems, USB port for PC, and real time showing of Watt.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดสินค้า  

  
h/p/cosmos ลู่วิ่งสำหรับการฝึกนักกีฬาและทดสอบสมรรถภาพและเพิ่มความแข็งแกร่ง
h/p/cosmos เป็นผู้นำทางด้านลู่วิ่งสำหรับการกีฬา ผลิตในประเทศเยอรมัน ใช้ในการทดสอบ เสริมสร้างและวัดสมรรถภาพให้กับนักกีฬาและผู้ที่ต้องการฝึกฝนเพิ่มขีดจำกัดของร่างกาย โดยผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับจากองค์กรขั้นนำต่างๆ เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย, องค์การNASA, USAirForce และอื่นๆ

Since its establishment in 1988, h/p/cosmos has had a lot of influence in sports, rehabilitation and science through the development and distribution of new products, software, system solutions and spplication methodologies. 
Specifications

Sports science, Competitive sports & speed lab
Performance diagnostics running
Performance diagnostics running, bike, wheelschair & ski
Gait and Motion analysis
Speed, Agility and Functional Training
Sprint Training / Over Frequency Training
Speedlab methodology and Running School


คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดสินค้า  

  
FitLight for Sports อุปกรณ์ฝึกประสาทสัมผัสและความเร็ว
FitLight for Sports Training เป็นอุปกรณ์ใช้ในการฝึกความเร็ว วัดความอ่อนล้าของร่างกาย และฝึกประสาทสัมผัส  เหมาะสำหรับนักกีฬาประเภทต่างๆ
ฟุตบอล        
บาสเกตบอล
แบตมินตัน
วอลเล่ยบอล
กรีฑาและอื่นๆ

อุปกรณ์มาพร้อมกับดวงไฟ ตัวควบคุมการทำงาน กระเป๋ากันกระแทกและเป็นแท่นชารต์ไฟในตัว  พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่น เสาตั้ง ตัวยึดติดกำแพง ตัวยึดติดเอวผู้ใช้ หน้าจอตัวสั่งงานเป็นแบบระบบสัมผัส
Specifications

FitLight เป็นอุปกรณ์เหมาะสำหรับฝึกนักกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในด้านการเคลื่อนไหวและพัฒนาความเร็วทั้งสายตาและร่างกาย เพิ่มศักยภาพในการออกตัวและการสั่งงานในหลายๆด้านตั้งแต่ทางสายตา ทางสมอง ทางร่างกาย โดยมีอุปกรณ์สั่งงานการทำงานของไฟเปิดและปิด สามารถตั้งค่าความเร็ว สัมผัสหรือไม่ต้องสัมผัส จับความเร็วและจับความผิดพลาดได้ 


คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดสินค้า  

  
GymAware เครื่องฝึกกล้ามเนื้อและเพิ่มศักยภาพการยกน้ำหนัก
GymAware เป็นอุปกรณ์สำหรับการเทรนยกน้ำหนักและฝึกร่างกายในท่าที่ถูกต้อง สามารถโหลดแอปพลิเคชั่นลงมือถือ iphone ipad สามารถบันทึกการเทรนและการยก รวมถึงการประมวลผลสรุปจำนวนครั้งและรอบ เหมาะสำหรับนักกีฬาที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการฝึก
Specifications

ส่วนหลักประกอบด้วยตัววัดระยะและความเร็ว โดยมาพร้อมกับสายสลิงเพื่อยึดติดกับก้านหรือบาร์ยกน้ำหนักหรือยึดติดกับพินเสียบแผ่นน้ำหนักได้ในกรณีเป็นอุปกรณ์เครื่องฝึกกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน